Projekta gadījums

Temperatūras sensora kabeļa korpuss

Ūdens miglas korpuss

Projekta video